hand holding a wooden toy plane

Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς ABA

ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

YOU CAN #DO BETTER

Στο “You can #dobetter”, προσφέρουμε υπηρεσίες σε παιδιά με

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,

μαθησιακές δυσκολίες

αλλά και σε άτομα τυπικής ανάπτυξης με

δυσκολίες συμπεριφοράς,

εφαρμόζοντας την συμπεριφορική επιστήμη. Οι υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες, στις ανάγκες του κάθε ατόμου και αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στόχος και απώτερος σκοπός των αναλυτών συμπεριφοράς είναι η επίλυση προβλημάτων (συμπεριφορικών, μαθησιακών, ψυχολογικών όπως και προβλήματα απόδοσης προσωπικού) που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ανάλυση συμπεριφοράς (στην κατηγορία την οποία ανήκει και η

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς – ΑΒΑ

), περιλαμβάνει παρεμβάσεις, οι οποίες στηρίζονται στην επιστήμη της ανάλυσης της συμπεριφοράς.

Η στάση μας ως προς κάθε συνεργασία και κάθε παιδί, αντιπροσωπεύεται πλήρως από το όνομα της σελίδας μας. YOU CAN #DOBETTER.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συλλογή πληροφοριών και ιστορικό του παιδιού από το οικογενειακό του περιβάλλον και τους θεραπευτές, πριν την αξιολόγηση του συμβούλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα δημιουργείται βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αλλά και σε συνεργασία με το άμεσο περιβάλλον του παιδιού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Προκαθορισμένη και συστηματική αξιολόγηση της προόδου του παιδιού πάνω στους καθορισμένους στόχους, με απώτερο σκοπό την επίτευξη τους ή την προσαρμογή τους, αν αυτό είναι αναγκαίο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις εφαρμόζονται με μία συγκεκριμένη διαδικασία, η  οποία στηρίζεται στην αναλυτική αξιολόγηση, και διαφοροποιείται από μη συμπεριφορικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν μεικτές μεθόδους. Η αποτελεσματικότητα της Ανάλυσης Συμπεριφοράς υποστηρίζεται από μια μεγάλη σειρά ερευνών, ενώ η πρώιμη εντατική συμπεριφορική παρέμβαση  (Early Intensive Behavioural Intervention-EIBI) είναι η πλέον ενδεδειγμένη αποτελεσματική παρέμβαση για παιδιά με διάγνωση αυτισμού.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ο στόχος των υπηρεσιών μας είναι υπηρεσίες προσιτές και προσβάσιμες, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες επιστημονικά αποδεδειγμένες παρεμβάσεις, βασισμένες στην επιστήμη του συμπεριφορισμού.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

you can #do better logo on blue color

Η εφαρμογή επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθόδων.

you can #do better logo on blue color

Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε παιδιού και της κάθε οικογένειας.

you can #do better logo on dark blue color

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του κάθε παιδιού, με στόχο την κατάκτηση μετρήσιμων στόχων.

you can #do better logo on orange color

Η οργάνωση και δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει θετικές λειτουργικές συμπεριφορές.

you can #do better logo on green color

Η εκπαίδευση ενθουσιωδών επαγγελματιών πάνω στην Ανάλυση Συμπεριφοράς, με στόχο την κατανόηση και εφαρμογή παρεμβάσεων που στοχεύουν στην εκπαίδευση θετικών συμπεριφορών καθώς και στη μείωση μη κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών.

Οι υπηρεσίες της σελίδας μας, απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, θεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς επίσης και σε ανάλογους οργανισμούς και φορείς. Αν και η Ανάλυση Συμπεριφοράς (όπου αναφερόμαστε στην Ανάλυση Συμπεριφοράς αναφερόμαστε στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς) είναι κυρίως διαδεδομένη στην εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα με αυτισμό, η Ανάλυση Συμπεριφοράς δεν αφορά μια περιορισμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης, αντιθέτως μπορεί να εφαρμοστεί για την βελτίωση συμπεριφορών όπως προβλήματα σίτισης, παραβατική συμπεριφορά, προβλήματα ύπνου, αυτοτραυματική και επιθετική συμπεριφορά, τελετουργική συμπεριφορά κτλ.
Οι υπηρεσίες της σελίδας μας, απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, θεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς επίσης και σε ανάλογους οργανισμούς και φορείς. Αν και η Ανάλυση Συμπεριφοράς (όπου αναφερόμαστε στην Ανάλυση Συμπεριφοράς αναφερόμαστε στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς) είναι κυρίως διαδεδομένη στην εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα με αυτισμό, η Ανάλυση Συμπεριφοράς δεν αφορά μια περιορισμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης, αντιθέτως μπορεί να εφαρμοστεί για την βελτίωση συμπεριφορών όπως προβλήματα σίτισης, παραβατική συμπεριφορά, προβλήματα ύπνου, αυτοτραυματική και επιθετική συμπεριφορά, τελετουργική συμπεριφορά κτλ.
behavioural analyst cv e1606989318187

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ονομάζομαι Γιάννα Κωνσταντινίδου και είμαι πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς (Board Certified Behavior Analyst-BCBA), από τον διεθνή οργανισμό Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Behaviour Analyst Certification Board, BACB). Έχοντας σπουδές και μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία, άνω των δέκα ετών, σε διαφορετικές δομές και χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), δουλεύοντας με παιδιά και ενήλικες με διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες αλλά και τυπικής ανάπτυξης με συμπεριφορικά προβλήματα, αποφάσισα να δημιουργήσω αυτή τη σελίδα, με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

heart

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Η δεξιότητα που χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν. Το μοντέλο ψυχολογικής παρέμβασης ΑCT που μας σύστησε ο Steven Hayes,

Read More »
pexels daria obymaha 1683975

ΟΙ 10 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΑΞΙΖΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 Εκατοντάδες άρθρα με επιστημονική εγκυρότητα, δημοσιευμένα στο επιστημονικό περιοδικό Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Journal of Applied Behaviour Analysis), αλλά και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά,

Read More »