Τί ρόλο παίζει το περιβάλλον στο πώς

συμπεριφερόμαστε ?

Το δεχόμαστε παθητικά?

Υπάρχει τρόπος να το αλλάξουμε?

Μπορεί το περιβάλλον μας να ενισχύσει μια συμπεριφορά?

Τι συμβαίνει όταν το περιβάλλον μας δεν είναι βοηθητικό?

“You don’t have to be the victim of your environment. You can also be the architect of it.”

James Clear, Atomic Habits: An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones